eFangst brukerdokumentasjon

 

 

 

Brukermanual

 

 

Brukermanual for eFangst (PDF)

 

 

Sende automatisk DCA - oppsett og forutsetninger

Sette opp og hente elektroniske sluttsedler fra Råfisklaget

 

 

 

 

 

Videodokumentasjon

 

Nr

Tittel

Varighet (m:s)

1

Starte eFangst og logge inn

00:48

2

Om menylinjen i eFangst

03:28

3

Om skillearkene i eFangst

03:55

4

Prosedyren for å sende en melding og sjekke meldingslogg

04:46

5

Opprette en tur og sende DEP-melding

04:46

6

Om fangstdagbok-vinduet

04:55

7

Registrere hal og fangst og sende DCA-melding

06:21

8

Korrigere DCA-melding

03:34

9

Sende DCA-melding uten fangst

01:20

10

Sende POR-melding uten og med levering

03:27

11

Sende TRA-melding

04:14

12

Kansellere en melding

02:41

13

Registrere levering av fangst

02:19

14

Innføring i innstillingene og registrene i eFangst

04:51

15

Lage din egen havneliste

01:52

16

Lage hurtigknapper for fiskeslag

02:24

17

Bruke fangsthistorikken i eFangst

07:40

18

Produksjonsmodulen - teorien bak

13:06

19

Produksjonsmodulen i praktisk bruk

08:45

20

Mannskapsmodulen i eFangst

05:28

21

Drivstoffmodulen i eFangst

03:55